28 Şub 2016

Bordro Hizmetinin Dışarıdan Alınması


Dünyada birçok ülkede İnsan Kaynakları kendi içinde Bordro özlük ve Stratejik İnsan Kaynakları olarak ayrışmıştır. Ülkemizde Halen İnan Kaynakları, Bordro Özlük ve İdari İşler tek bir bölümden yönetilmeye çalışılmaktadır. Bunun sonucunda da İnsan Kaynakları asıl faaliyet konusu olan başta doğru kişiyi işe yerleştirme, verimlilik, eğitim gelişim ve motivasyon gibi konulara gerekli zamanı ayıramamaktadır. Bu durum firmanın karlılığına ve doğru büyümesi önünde en büyük engel oluşturmaktadır......
Ülkemizin İnsan Kaynakları stratejilerinde ilerleyememesinin nedenlerinden birinin de bu durum olduğunu düşünmekteyiz. BordroTR, Firmaların Bordro ve özlük işlemlerini tamamen üstlenip, insan kaynaklarının ana konularına daha fazla zaman ayırmasını hedeflemektedir. BordroTR oluşan bu yeni sektörün Türkiye deki yüzde yüz yerli sermaye ile kurulmuş öncülerindendir. Ayrıca ülkemizde firmaların devlet teşviklerinden yeteri kadar yararlanamadıklarını görüyoruz. Dediğimiz gibi insan kaynakları bölümü üzerindeki onca iş yükü nedeni ile her konuyu detaylı inceleme şansına sahip olamaz. Teşvik almak isterken sonrasında yersiz teşvikten yararlanıp idari para cezası ödeyen yüzlerce firma vardır. Ayrıca yine yüzlerce firma muhasebecisine bu işleri yaptırmaktadır. Aynı konu onlar içinde geçerlidir. Bordro Özlük konusu; İş Kanunu, SGK kanunu, Torba Kanunlar(6111,6661,4447,6645), ilgili yönetmelikler, genelgelerden ve yargı kararlarından oluşan devasa bir konudur. Muhasebeciler asıl konuları olan Vergi mevzuatına ilave olarak İş kanunu ve ilgili yasalara nasıl yetişebilir. Biz İnsan Kaynakları çalışanlarına ve Muhasebecilere yardımcı olmak istiyoruz. Çünkü En büyük destekçileri konumundayız.
Ana Faaliyet Konularımız;


. İşe Giriş - İşten Ayrılış Bildirgesinin SGK ya süresi içinde bildirilmesi
. Maaş Hesaplamaları
. Ücret Hesap Pusulalarının Basılması ve tarafınıza ulaştırılması,
. Ücret Hesap Pusulalarının E-mail Ortamında Personele Ulaştırılması
. Maaş Ödemelerine ilişkin Banka İşlemleri
. Avans listelerinin oluşturulması,
. Bankaya transfer işlemleri,
. İşten Çıkış bordrosunun hesaplanması,
. Tazminat ve ihbar bordroları
. SGK Aylık Prim Hizmet Belgelerinin Onaylanması
. Bordro Tahakkuk İcmalleri
. Eksik gün bildirimi işlemleri,
. Yıllık İzin Bakiyesinin Takibi,
. Türkiye İş Kurumu aylık işgücü çizelgesi işlemleri
. Aylık Ayrıntılı İnsan Kaynakları Raporu,
. Yıllık Personel Bütçesinin Hazırlanması
. Aylık bordro tutarlarının; maliyet merkezlerine uygun olarak dağıtılması, muhasebe kayıtlarının hazırlanması.
. SGK teşviklerinin takibi ve İnsan Kaynaklarını maksimum teşvik alabilmek için yönlendirmek.-         İletişim bilgilerimiz

Bize (0232) 366 25 52 numaralı telefondan veya , info@bordrotr.com mail adresimizden ulaşabilirler. Ayrıca www.bordrotr.com sitemizde teklif iste bölümümüzden teklif isteye bilirler.

İlkelerimiz
. BordroTR olarak, Türkiye çapında Bordro danışmanlığına liderlik ve önderlik etmek,
. Şirketlerin bordrolama konusunda karşılaştığı yükü en aza indirmek,
. Gün geçtikçe azalan bordro ve mevzuatçı ara elemanlar yetiştirmek,
. Firmaların Bordrolama ve buna bağlı yasal mevzuatlar konusunda karşılaştığı zorlukları, vakit kaybını bilmekte ve bu konuda destek sunmak,
. Firmaların bu işleri yapabilmesi için harcadığı zaman ve maliyetleri aşağı çekmek ve çözüm ortağı olmak,
. İK yöneticilerinin bordrolamada ve mevzuat takibinde harcadığı zamanı İnsan Kaynağına yönlendirmesini sağlamak ve güveneceği en büyük destekçisi olmak